Sim Năm Sinh 2000

Sim Năm Sinh 2000
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 0988.9.1.2000 Viettel 19.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 096.113.2000 Viettel 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 096.126.2000 Viettel 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 098.113.2000 Viettel 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 096.158.2000 Viettel 7.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 0376.3.4.2000 Viettel 2.280.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 097.279.2000 Viettel 8.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0939.9.4.2000 Mobifone 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0798.09.2000 Mobifone 1.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 0706.3.2.2000 Mobifone 1.325.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 0939.6.5.2000 Mobifone 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 0939.622.000 Mobifone 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0896.7.2.2000 Mobifone 2.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0768.8.3.2000 Mobifone 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0939.5.3.2000 Mobifone 7.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0907.3.8.2000 Mobifone 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0899.6.5.2000 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0702.822.000 Mobifone 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 089.8822.000 Mobifone 3.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0939.7.7.2000 Mobifone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0907.1.3.2000 Mobifone 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0899.6.7.2000 Mobifone 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0909.1.7.2000 Mobifone 8.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0939.8.5.2000 Mobifone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 0939.5.1.2000 Mobifone 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0939.5.4.2000 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0899.6.6.2000 Mobifone 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0939.2.9.2000 Mobifone 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0939.4.1.2000 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 0939.3.4.2000 Mobifone 2.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0932.8.6.2000 Mobifone 6.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0907.3.2.2000 Mobifone 5.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0939.3.1.2000 Mobifone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 0932.8.4.2000 Mobifone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0798.93.2000 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0797.552.000 Mobifone 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0779.13.2000 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0769.61.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0707.86.2000 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0764.88.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 0797.59.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 07.999.22.000 Mobifone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0765.36.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0708.76.2000 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0785.96.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0786.282.000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0798.35.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0774.71.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0707.81.2000 Mobifone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0797.002.000 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0764.61.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0777.06.2000 Mobifone 4.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0785.94.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0703.66.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0792.202.000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0786.70.2000 Mobifone 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0778.92.2000 Mobifone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0792.28.2000 Mobifone 1.860.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0853.69.2000 Vinaphone 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0829.02.2000 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 08.1981.2000 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0858.71.2000 Vinaphone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 085.7.09.2000 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0919.54.2000 Vinaphone 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 08.1980.2000 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0829.01.2000 Vinaphone 9.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 085.7.08.2000 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0855.71.2000 Vinaphone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 08.1972.2000 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 085.23.7.2000 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 08.1973.2000 Vinaphone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0858.51.2000 Vinaphone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0855.722.000 Vinaphone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 085.26.7.2000 Vinaphone 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 077.8.06.2000 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 0889.1.6.2000 Vinaphone 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 077.8.05.2000 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 07.03.04.2000 Mobifone 10.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 07.07.03.2000 Mobifone 12.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 077.5.02.2000 Mobifone 5.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status