Sim Năm Sinh 1990

Sim Năm Sinh 1990
STT Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
1 09.1996.1990 Vinaphone 28.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 0907.3.6.1990 Mobifone 3.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 0932.8.8.1990 Mobifone 9.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 0907.5.1.1990 Mobifone 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 0937.87.1990 Mobifone 3.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 094.164.1990 Vinaphone 2.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 0949.74.1990 Vinaphone 3.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 0917.40.1990 Vinaphone 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 0912.62.1990 Vinaphone 5.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 092.27.4.1990 Vietnamobile 4.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 092.24.2.1990 Vietnamobile 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 097.164.1990 Viettel 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 0926.85.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 0977.42.1990 Viettel 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 0925.78.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 0978.72.1990 Viettel 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 0926.71.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 0929.75.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 0928.84.1990 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 0929.44.1990 Vietnamobile 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 0923.80.1990 Vietnamobile 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 0963.14.1990 Viettel 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 0965.46.1990 Viettel 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 0967.27.1990 Viettel 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 091.17.4.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 0966.85.1990 Viettel 7.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 0926.52.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 0911.65.1990 Vinaphone 6.200.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 0924.84.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 092.12.4.1990 Vietnamobile 4.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 0928.64.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 0924.35.1990 Vietnamobile 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 0911.76.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 091.147.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 0929.72.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 0924.32.1990 Vietnamobile 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 0926.70.1990 Vietnamobile 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 0927.30.1990 Vietnamobile 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 0964.44.1990 Viettel 8.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 0929.40.1990 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 091.132.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 0923.40.1990 Vietnamobile 2.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 0967.53.1990 Viettel 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 0924.87.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 0924.46.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 0923.44.1990 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 0985.74.1990 Viettel 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 0926.84.1990 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 0967.61.1990 Viettel 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 0963.27.1990 Viettel 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 0926.34.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 0911.31.1990 Vinaphone 6.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 0925.62.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 0973.71.1990 Viettel 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 0976.74.1990 Viettel 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 0925.44.1990 Vietnamobile 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 0925.76.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 0929.51.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 0911.78.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 0929.57.1990 Vietnamobile 3.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 0962.04.1990 Viettel 8.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 0924.66.1990 Vietnamobile 3.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 0911.75.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 0924.47.1990 Vietnamobile 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 091.164.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 0924.28.1990 Vietnamobile 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 0928.24.1990 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 0923.50.1990 Vietnamobile 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 0911.72.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 0924.18.1990 Vietnamobile 2.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 0911.52.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 0924.48.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 0929.43.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 0984.87.1990 Viettel 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 0975.53.1990 Viettel 4.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 092.18.4.1990 Vietnamobile 4.400.000 Sim năm sinh Đặt mua
77 091.173.1990 Vinaphone 6.300.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 0926.99.1990 Vietnamobile 9.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 0924.23.1990 Vietnamobile 2.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
80 0928.74.1990 Vietnamobile 2.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status